Slider 1

Porady eksperta

Slider 1
Slider 1

Porady eksperta

Slider 1

Jak działamy

Aby uzyskać pomoc Rekompensaty lub bezpłatną poradę prawną, należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów telefonów lub przesłać do nas wypełniony formularz. Nie zobowiązuje Cię to do podpisania umowy i nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Gdy otrzymamy zgłoszenie skontaktuje się z Tobą przedstawiciel, który udzieli Ci odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości, a także poinformuje Cię o ofercie naszej firmy. Sam zdecydujesz czy chcesz rozpocząć z nami współpracę
Na podstawie przekazanego nam pełnomocnictwa prowadzimy wszystkie sprawy samodzielnie, bez konieczności Twojego stawiennictwa. Rekompensata w Twoim imieniu przeprowadzi wszelkie czynności konieczne do uzyskania przez Ciebie należnego Ci odszkodowania, w tym m.in.:
dokona oceny zaistniałego zdarzenia
oszacuje rozmiar doznanej przez Ciebie szkody
skompletuje wszelkie dokumenty niezbędne do prowadzenia Twojej sprawy
zorganizuje opinię biegłych rzeczoznawców i specjalistów
poprowadzi postępowanie karne przeciwko sprawcy
zgłosi w Twoim imieniu szkodę oraz poprowadzi korespondencję z Towarzystwem Ubezpieczeniowym
przygotuje w Twoim imieniu roszczenia i zapewni reprezentację w postępowaniu przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym
zapewni fachową reprezentację w ewentualnym postępowaniu sądowym
udzieli Ci na bieżąco informacji o przebiegu postępowania
Żadne działania Rekompensaty w Twojej sprawie nie będą podejmowane bez Twojej wiedzy i zgody.