Slider 1

Porady eksperta

Slider 1
Slider 1

Porady eksperta

Slider 1

Dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w takich specyficznych sprawach, jakimi są sprawy wypadkowe, usługi profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) nie są specjalnie potrzebne. W końcu fakty są jasne – Ty odniosłeś szkodę, a ktoś inny jest za to odpowiedzialny. Niestety, przekonanie, że w takiej sytuacji można poradzić sobie bez fachowej pomocy, bardzo często jest po prostu mylne. Decyzja o samodzielnym działaniu w postępowaniu likwidacyjnym i w procesie może rodzić dla poszkodowanego dalekosiężne negatywne skutki, a przy tym obciążać psychicznie.

W czym zatem rzeczywiście może Ci pomóc profesjonalny pełnomocnik już na etapie zgłoszenia szkody?

1. Doświadczony pełnomocnik optymalnie określi wysokość roszczeń, o które możesz się ubiegać, bez ryzyka ich przeszacowania. Nie chodzi bowiem tylko o próbę przełożenia Twoich cierpień na pieniądze czy zsumowanie wydatków, jakie poniosłeś w związku z leczeniem. Chodzi też o wskazanie takich kwot, jakie są realnie możliwe do uzyskania w świetle orzecznictwa sądów i które nie sprawią, że gdy dojdzie do procesu Twoje żądania zostaną uznane za wygórowane – a w związku z tym że częściowo przegrasz proces i będziesz zobowiązany do zapłaty części jego kosztów. Ważne jest też, by roszczeń nie zaniżać, co całkiem często zdarza się poszkodowanym działającym samodzielnie, nieświadomym, ile tak naprawdę należy im się z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty, i żądających niskich kwot z obawy przed przykładowo reakcją pełnomocnika strony przeciwnej.

2. Profesjonalny pełnomocnik przejmie na siebie ciężar kontaktu z Ubezpieczycielem, który wbrew pozorom i niezgodnie z jego obowiązkami ustawowymi nie należy do najłatwiejszych. Ubezpieczyciel często dąży do przedłużania sprawy, wzywa do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy udzielenia informacji, które w rzeczywistości nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia. Potrafi nagabywać osobę poszkodowaną i żądać dodatkowych oświadczeń bez względu na jej stan psychiczny. Takie działanie Ubezpieczyciela mnoży problemy pojawiające się w postępowaniu likwidacyjnym i skutecznie zniechęca poszkodowanego do dalszego zajmowania się sprawą. W rezultacie poszkodowany potrafi zadowolić się tym, co Ubezpieczyciel wypłaci mu z własnej woli, nawet jeśli te kwoty są rażąco zaniżone. W sprawach, gdzie w grę wchodzi konieczność zapoznania się i zinterpretowania liczących niekiedy kilkanaście – kilkadziesiąt stron Ogólnych warunków umów (OWU), kontakt z Ubezpieczalnią może zaś być jeszcze bardziej utrudniony.

3. Profesjonalny pełnomocnik zadba o to, by żadne kwestie formalne nie zadziałały na Twoją niekorzyść. Uczuli na upływ terminu przedawnienia roszczeń, zadba, by Ubezpieczyciel wywiązał się – albo poniósł konsekwencje z tytułu niewywiązania się – z ustawowego 30-dniowego terminu na wydanie decyzji w sprawie Twojej szkody.

4. Profesjonalny pełnomocnik sporządzi zgłoszenie szkody w taki sposób, by stanowiło ono podkład pod ewentualny pozew. To samo dotyczy odwołania od decyzji Ubezpieczyciela. Ma to znaczenie o tyle, że odmowy wypłaty świadczeń z Ubezpieczalni są obecnie na porządku dziennym. Bardzo rzadko zdarza się, żeby roszczenie zaspokojono w pełnej wysokości już na etapie przedsądowym. Warto więc liczyć się już na tym etapie z możliwością ich dochodzenia w sądzie.

5. Najważniejsze dla Ciebie – nie musisz się niczym przejmować. Dla osób, które odniosły szkodę wskutek wypadku, jest to wyjątkowo istotne. Możesz skupić się wyłącznie na swoim zdrowiu, przy pełnej świadomości, że Twój interes znajduje się w fachowych rękach. Ma to znaczenie o tyle, że zgłoszenie szkody stanowi pierwszą czynność w ramach dochodzenia roszczeń, zwykle podejmowaną wtedy, gdy poszkodowany nadal odczuwa skutki zdarzenia i często zwyczajnie nie ma czasu czy energii, by skoncentrować się na walce o świadczenia. Stąd odciążenie przez osobę profesjonalnie zajmującą się tą dziedziną, przy uwzględnieniu Twojej indywidualnej sytuacji i oczekiwań, zapewnia spokój ducha.

W przypadku skierowania sprawy do sądu, opieka profesjonalnego pełnomocnika jest już niezbędna. Tutaj w grę mogą bowiem wchodzić poważne zaniedbania, rzutujące na wynik – a niekiedy na samą skuteczność – Twojego procesu. Błędy mogą dotyczyć zaś nie tylko tego, jak merytorycznie poprowadziłeś proces i jak uargumentowałeś swoje stanowisko, ale mogą powstać również na gruncie formalnym. Pamiętaj zaś, że praktycznie w każdym sporze z Ubezpieczycielem będziesz miał do czynienia z reprezentującym go adwokatem lub radcą prawnym, który bezlitośnie je wytknie.

Poniżej przedstawiamy kilka z najczęściej popełnianych błędów w procesie, w którym strona działa samodzielnie, bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika.

1. Pozwany został zły podmiot. Załóżmy, że wypadek nastąpił w jakimś hipermarkecie, będącym tylko jednym z całej sieci sklepów o tej nazwie. Zgłoszenie szkody wysłałeś do sklepu, w którym zaistniało zdarzenie, a sklep przekazał je do działu likwidacji szkód, w następstwie czego otrzymałeś pieniądze. Wydaje się więc, że wszystko jest w porządku – uznana odpowiedzialność, wypłacone świadczenie. Uważasz jednak, że kwota jest zbyt niska, i przekonany o swojej racji decydujesz się złożyć pozew. Jako pozwanego wpisujesz ten sam podmiot, do którego wysyłałeś zgłoszenie szkody. I jest to błąd – pozwanym powinna bowiem być co do zasady spółka, która jest właścicielką tego sklepu, określona zgodnie ze wszystkimi danymi znajdującymi się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W najgorszej sytuacji przy błędnym oznaczeniu pozwanego może dojść nawet do tego, że sąd wyda wyrok, ale wyroku tego nie będzie można wyegzekwować. W skrajnym przypadku może to też skutkować nawet nieważnością postępowania.

2. Pozew został złożony do niewłaściwego sądu. Właściwość sądu to odrębne zagadnienie – dotyczy ona tego, który sąd może skutecznie rozpoznać sprawę. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że można złożyć go tylko przed sąd zamieszkania/siedziby pozwanego, w wielu przypadkach istnieją inne możliwości. Znając przepisy profesjonalny pełnomocnik może wszcząć sprawę przed sądem, który jest dla Ciebie dogodny – na przykład znajduje się w Twojej miejscowości, lub miejscowości pobliskiej, gdzie doszło do zdarzenia. Działając samodzielnie narażasz się jednak nie tylko na to, że na rozprawę będziesz musiał dojeżdżać na drugi koniec Polski, ale też na to, że złożysz pozew do niewłaściwego sądu – co może sprawić, że całe postępowanie znacznie Ci się przedłuży.

3. Uchybiono terminom i z opóźnieniem złożono wnioski dowodowe. Czyli popełniono błędy ściśle związane z tokiem procesu. Niestety, proces jest bardzo formalną procedurą, gdzie wszystko ma określony porządek. Trzeba pilnować terminów, jakie nakłada sąd lub jakie istnieją z mocy ustawy, wiedzieć, w ilu egzemplarzach wysłać pismo, wiedzieć kiedy można w ogóle złożyć pismo, a przede wszystkim – jak wygląda składanie wniosków dowodowych. Polskie prawo każe czynić to najszybciej jak to możliwe, a zgłoszenie dowodu z opóźnieniem może skutkować tym, że sąd go w ogóle nie przeprowadzi. Takich „haczyków” jest mnóstwo i by ich uniknąć, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

4. Nieumiejętnie przesłuchano świadków i biegłego. Wbrew pozorom nie jest to łatwa czynność. Niby Ty sam najlepiej znasz swoją sytuację, ale nie każda kwestia z nią związana podlega ocenie sądu – co sprawia, że powinieneś kontrolować swoje wypowiedzi. Podobnie ma się sprawa z zadawaniem pytań świadkom, do czego masz prawo jako powód. Niestety, zadawanie pytań świadkom w dozwolony sposób, tak, by wydobyć istotne informacje, nastręcza więcej trudności niż się początkowo wydaje. Trudności te są odpowiednio większe, gdy zachodzi konieczność przesłuchania biegłego, wypytania go o kwestie specjalistyczne, i skutecznego kontrowania często nieprzychylnych opinii swoim stanowiskiem. Doświadczony pełnomocnik poradzi sobie z tym dużo lepiej.

Powyższe punkty przemawiające za wynajęciem profesjonalnego pełnomocnika do działania w Twoim imieniu i na Twoją rzecz to tylko kropla w morzu. W naszej firmie nieraz pomagaliśmy klientom, którzy działając samodzielnie zawarli niekorzystną dla nich ugodę bądź narazili się na przegranie sprawy. Próby odkręcenia takich działań są żmudne i problematyczne, dlatego rekomendujemy, byś już na samym początku zadbał o swoje interesy i skorzystał z usług wyspecjalizowanego w sprawach odszkodowawczych radcy prawnego.